۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | متفرقه

بهره‌گیری از شعر در شناخت تلفظ‌های دیرین

رود، نشریه ویژه معرفی کتاب، شماره ششم، بهار ۱۴۰۰، ص ۴۹

تلفظ در شعر کهن فارسی شعر کهن را از منظری جدید بررسی کرده است: چگونه می‌توان شعر و قواعد حاکم بر آن را در حوزه وزن و قافیه، همچون ابزاری برای فهم تلفظ واژه‌ها به کار گرفت.
آنچه این کتاب را به اثری بدیع تبدیل می‌کند آن است که توانسته اهمیت مسئله و کارآمدی این نوع مطالعه را به‌خوبی روشن سازد. شیوه برخورد «منطقی» با موضوع پژوهش، نه فقط در مقدمه کتاب، بلکه در بررسی مثال‌ها و شاهدها و نکته‌های جزئی نیز دیده می‌شود. همین منطق هم حکم کرده است که بررسی «شاهدمحور» باشد و نه «فرضیه‌محور».

دکتر فاطمه مهری

بهره‌گیری_از_شعر_در_شناخت_تلفظ‌های_دیرین

[تلفظ در شعر کهن فارسی: بهره‌گیری از شعر در شناخت تلفظ‌های دیرین، دکتر وحید عیدگاه طرقبه‌ای، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۳۹۹ (چاپ دوم در دست انتشار)]


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.