۶ تیر ۱۴۰۰ | متفرقه

به بهانه تجدید چاپ کتاب بیست‌و‌پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

روزنامه سازندگی، سال چهارم، شماره ۹۶۷
چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

پیمان طالبی

انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار که یادگار دکتر محمود افشار یزدی است، خبر خوبی را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت و آن این بود که بعد از چندین سال کتاب ارزشمندی به قلم استاد فرهیخته محمدتقی دانش‌پژوه را تجدید چاپ کرده است. دانش‌پژوه مصحح و نسخه‌شناسی بی‌بدیل و فهرست‌نگار و کتابداری برجسته بود که سالها استاد دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است. کتابی که از او توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار تجدید چاپ شده، بیست‌و‌پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه نام دارد و به‌کوشش قدرت‌الله پیشنماززاده به زیور انتشار رسیده است. چاپ مجدد این کتاب بهانه‌ای شد تا سری به کارنامه این مجاهد نستوه فرهنگ بزنیم و توشه‌ای برای آیندگان از عمر پربرکت او برگیریم.

نسخه‌شناس خستگی‌ناپذیر


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.