۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | متفرقه

روزنی به چشم‌اندازی بی‌بدیل

رود، نشریۀ ویژۀ معرفی کتاب، شمارۀ ششم، بهار ۱۴۰۰، ص ۴۲-۴۵

کتاب حاضر تصحیح روزنامه خاطرات شاهزاده بهمن‌میرزا ملقب به بهاء‌الدوله، پسر سی‌و‌ششم فتحعلی‌شاه قاجار، از شوال ۱۲۷۰تا جمادی‌الثانی ۱۲۷۳، مبتنی بر نسخه خطی موجود در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است. نویسنده وقایع سه سال از سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار را بی‌کم ‌وکاست روایت کرده است. در اهمیت کتاب بهاء‌الدوله در آستانه دگرگونی‌ای عظیم ایستاده است. هرچند تصمیم او مبنی بر نوشتن خاطرات روزانه متأثر از غرب است، اما آنچه از آن گزارش می‌کند، یعنی آداب و عادات مألوف ایرانیان و خصوصا طبقه متوسط، هنوز تأثیر چندانی از غرب نپذیرفته است و زندگی در این دوران بر همان طریقی است که سده‌ها پیش از این بود. ازاین‌رو می‌توان خاطرات بهاء‌الدوله را به روزنی تشبیه کرد که از خلال آن چشم‌اندازی بی‌بدیل پیداست.

الناز نجفی

روزنی به چشم‌اندازی بی‌بدیل

[روزنامه خاطرات بهمن‌میرزا بهاءالدوله، به کوشش بهمن بیانی و مجید عبد امین، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۳۹۹، ۶۹۵ صفحه]


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.