۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | متفرقه

سخنوری

شهرام صحرایی

جهان کتاب، سال بیست و هفتم، شماره ۱، فروردین-اردیبهشت ۱۴۰۱، ص ۲۰-۲۲

سخنوری نام یکی دیگر از آثار پژوهشگر و مصحح برجسته، مهران افشاری است که علاوه بر کتاب‌ها و مقالات محققانه، آثار فراوانی را با موضوع فتوت تصحیح کرده است. افشاری در این اثر به تصحیح دو بیاض دست‌نوشته ‌پرداخته است. این دو اثر شامل شعرهایی است که درویشان در مراسم «سخنوری» می‌خواندند. سخنوری مراسمی بود که طی آن درویشی درویش دیگر را به مشاعره دعوت می‌کرد و ساعت‌ها در قهوه‌خانه با یکدیگر در طبع شعر به زورآزمایی می‌پرداختند و در نهایت یکی از آنها بر دیگری پیروز می‌شد و وصله‌های درویشی حریف را مانند کشکول و تاج و تبرزین به غنیمت می‌برد.

سخنوری _ شهرام صحرائی

[سخنوری: شعرهای مراسم سخنوری که در تکیه‌ها و قهوه‌خانه‌ها برگزار می‌شد، همراه با تحقیق در پیشه سخنوری، تصحیح و تحقیق مهران افشاری، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۴۰۰]

 

 


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.