۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | سلسله مجالس علمی

۵- امیرکبیر

در دی ماه ۱۶۷ سال پیش در حمام فین کاشان، مردی چشم از جهان فرو بست که سال‌ها و بلکه قرن‌ها از زمان خود پیشتر بود و ایران را پیشرفته و آباد می‌خواست.

سلسله مجالس علمی ۵- امیرکبیر
در دی ماه ۱۶۷ سال پیش در حمام فین کاشان، مردی چشم از جهان فرو بست که سال‌ها و بلکه قرن‌ها از زمان خود پیشتر بود و ایران را پیشرفته و آباد می‌خواست: میرزا تقی خان امیرکبیر بیش از هر دولتمرد دیگری در روزگار خود متوجه تغییرات در مناسبات جهانی شد و از هر جهت کوشید با پیشرفت و آبادانی، گسترش علم و دانش و فن نوین، ایران را از چنگال عقب‌ماندگی و خرافه‌پرستی و خودکامگی به جهان نو راهبری کند و از طریق دیپلماسی، میهن را که از زمان جنگ‌های ایران و روس، زخم‌های عمیق بر روان و پیکر داشت، از مطامع قدرت‌های دور و نزدیک جهانی دور نگاه دارد. شناخت هر چه بیشتر او و زمانه او، نه فقط به درک بهتر تاریخ ایران در دو سده اخیر یاری می‌رساند، بلکه برای ترسیم آینده کشور نیز بسی سودمند خواهد بود.

 

فریدون مشیری

گفت‌و‌گوی علی بهرامیان با دکتر منصوره اتحادیه و سید علی آل‌داوود
به یاد و ‌احترام شادروان فریدون‌ مشیری
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
کانون زبان پارسی

 

 

 

 


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.