۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | شب‌های بخارا

شب محمدعلی بهمنی

در این مراسم که سه‌شنبه ۲۷ فروردین به‌ میزبانی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری مجله بخارا برگزار شد، عبدالجبار کاکایی، آزیتا فیروزی و مرتضی امیری اسفندقه سخنرانی کردند.

شب محمدعلی بهمنی
در این مراسم که سه‌شنبه ۲۷ فروردین به‌ میزبانی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری مجله بخارا برگزار شد، عبدالجبار کاکایی، آزیتا فیروزی و مرتضی امیری اسفندقه سخنرانی کردند. کاکایی توجه خاص بهمنی به موسیقی نهفته در حروف و واژگان را یکی از ویژگی‌های شعر بهمنی دانست و گفت از لحاظ نظری در شعر بهمنی جدال جسم و روح، شک و ایمان و نوعی نسبی‌باوری دیده می‌شود. آزیتا فیروزی، شعر بهمنی را مصداق نظریه هایدگر درباره شعر دانست که با شعر شاعر است که نسبت فرد با هستی آشکار می‌شود و فرد در وجود خانه می‌کند. مرتضی امیری اسفندقه به‌ مناسبت‌های گوناگون شعری از بهمنی را مثال آورد تا نشان دهد، پس از انقلاب اسلامی تاکنون چگونه شعر بهمنی در موقعیت‌های گوناگون اجتماعی همراه نسل‌ها بوده است. در پایان محمدعلی بهمنی روی صحنه آمد و چند شعر مشهور خود را خواند.


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.