۷ بهمن ۱۳۹۷ | یادداشت

منظومه حسب حال پس از هفتاد سال

سفرنامه و دفتر اشعار – دکتر محمود افشار یزدی

منظومه حسب حال پس از هفتاد سال
سفرنامه و دفتر اشعار – دکتر محمود افشار یزدی

غمگین مشو ز وقف من و افتقار من
هست افتقار من سبب افتخار من

بی‌اعتبار چون همه چیز است در جهان
نی دولت است فخر و نه فقر است عار من

دانم که وقف را نبود نیز اعتبار،
کو چیز دیگری که شود اعتبار من؟

در راه خیر و خدمت خلق ار ندادمی
بودم چه حاصلی ز ضیاع و عقار من؟

اینم بس است: گوشه باغی و توشه‌ای
حاشا! به مال و جاه نسنجی عیار من

من قانعم به کلک و دواتی و کاغذی
با فرصتی اگر بدهد روزگار من

اینست دولت من اگر پایدار بود،
وا حسرتا ز دولت ناپایدار من!


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.