۳ مهر ۱۳۹۸ | خبری

نخستین همایش ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران

کارنامه علمی زنده‌یاد ایرج افشار

نخستین همایش ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران ۵ اسفندماه ۱۳۹۸ توسط پژوهشکده زبان و ادبیات برگزار می‌شود. این همایش به کارنامه علمی زنده‌یاد ایرج افشار اختصاص دارد و محورهای آن عبارت‌اند از:

ایرج افشار: دانش، روش، پژوهش (نوآوری و خلاقیت)
ایرج افشار و احیای میراث کهن و معاصر ایران
ایرج افشار و نامه‌ها و مکتوبات
ایرج افشار و مطالعات ادبی
ایرج افشار و مطالعات تاریخی (قاجارپژوهی، …)
ایرج افشار و مطالعات ایران‌شناسی
ایرج افشار و کتاب‌شناسی و فهرست‌نگاری
ایرج افشار و نشریات و مجلات
ایرج افشار و مستشرقان
ایرج افشار و عکس‌های ایران
زندگی و سلوک اجتماعی و فرهنگی ایرج افشار
موقوفات افشار

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ مهر ۱۳۹۸ و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۱ بهمن ۱۳۹۸ است.

نشانی رایانامه: نام‌آوران
نشانی سامانه همایش: نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران
نشانی دبیرخانه: تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده زبان و ادبیات.
تلفن تماس: ۰۹۲۲۹۰۲۱۰۰۴


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.