۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | سلسله مجالس علمی

۷- نوروز و آیین‌های ایرانی در نخستین سده‌های پس از اسلام

در میان آیین‌ها و جشن‌های ایرانی از کهن‌ترین روزگاران تا زمان ما، نوروز جایگاهی خاص دارد و ایرانیان، می‌کوشیده‌اند کمابیش در هر شرایطی نوروز و برخی دیگر از آیین‌ها همچون مهرگان را پاس بدارند و در حفظ و نگاهبانی آن بکوشند.

سلسله مجالس علمی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
به خواستاری دکتر سید مصطفی محقق‌داماد
به نام و افتخار دکتر بدرالزمان قریب

مجلس هفتم
نوروز و آیین‌های ایرانی در نخستین سده‌های پس از اسلام
گفت‌و‌گوی علی بهرامیان با دکتر عنایت‌الله فاتحی‌نژاد
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

در میان آیین‌ها و جشن‌های ایرانی از کهن‌ترین روزگاران تا زمان ما، نوروز جایگاهی خاص دارد و ایرانیان، می‌کوشیده‌اند کمابیش در هر شرایطی نوروز و برخی دیگر از آیین‌ها همچون مهرگان را پاس بدارند و در حفظ و نگاهبانی آن بکوشند. “نسیم باد نوروزی”، در طول تاریخ، جهان ایرانی را درنوردیده و هر صاحبدلی، بدان “چراغ دل” برافروخته است. حتی در نخستین سده‌های پس از اسلام نیز، که تندباد حوادث از هرسو بر ایرانیان وزیدن گرفته بود، نوروز و پاره‌ای آیین‌های دیگر همچنان رواج و رونق تمام داشت و در دربارهای خلیفگان اموی و عباسی پاس داشته می‌شد و از نمونه‌های بسیار در متون تاریخی و ادبی و روایی نیک پیداست که ادبیات خاصی پیرامون نوروز و مهرگان در طول تاریخ شکل گرفته بود. گرچه بخش چشمگیری از آن ادبیات و فرهنگ به زبان عربی است، اما فرهنگ ایرانی در رگ و پی آن جریان دارد و می‌توان مجموع آن را بخشی از فعالیت چشمگیر ایرانیان بافرهنگ در حفظ و نگاهبانی میراث نیاکان محسوب داشت.

علی بهرامیان و دکتر عنایت‌الله فاتحی‌نژاد


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.