آیات منتخب از کلام‌الله مجید

آیات منتخب از کلام‌الله مجید

ترجمه بدیع‌الزمان فروزانفر

این کتاب منتخبی است از آیات قرآن مجید به ترجمه استاد بدیع‌الزمان فروزانفر که میان سال‌های ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۷ و بعضا از ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸ به مناسبت، انجام یافته است و آقای عنایت‌الله مجیدی آن را به ترتیب سوره‌ها و آیات قرآن مجید تنظیم و تدوین کرده‌اند.
این ترجمه غیر از آن ترجمه‌ای است که استاد فروزانفر از کل قرآن به دست داده‌اند و اکنون در دست نیست.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.