البرز کوه

البرز کوه

چنانکه از منابع کهن برمی‌آید کوه البرز از قدیم‌ترین ایام مشهور بوده و رشته کوهی که از شمال ایران امروزی می‌گذرد و از سده‌های نخستین اسلامی به همین نام مشهور بوده است. مؤلف کتاب حاضر دامنه‌های شمالی و جنوبی این رشته‌کوه و بسیاری از قله‌های آن را با پای پیاده طی کرده و تمام مشاهداتش را در این کتاب به دقت ثبت کرده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.