المختارات من الرسائل

المختارات من الرسائل

به کوشش غلامرضا طاهر، ایرج افشار
با بهره‌وری از سه فهرست مریم میرشمسی

کتاب المختارات من الرسائل من انشاء الصدور و الافاضل مجموعه‌ای کهن است دربرگیرنده دو رساله منثور، یکی فراق‌نامه و دیگری داستان پیل و چکاو، همراه با نصوص ۴۹۷ نامه، مثال، منشور، حکم، محضر، فرمان، عهدنامه، صیغ عقود و‌ نمونه‌های ترسلی در موضوعات مختلف از سده‌های ششم و هفتم هجری که هر یک از اجزای آن فوائد تاریخی و ادبی بسیار دارد. اسنادی که در این مجموعه آمده است هم برای بررسی‌های مربوط به جغرافیای تاریخی قلمرو عراق عجم، اصفهان و حوالی آن مفید است، هم زوایای تاریکی از تاریخ آن روزگار را روشن می‌سازد.

به‌ زودی توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر می‌شود

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.