المختارات من الرسائل

المختارات من الرسائل

به کوشش غلامرضا طاهر و ایرج افشار
با بهره‌وری از سه فهرست مریم میرشمسی

کتاب المختارات من الرسائل من انشاء الصدور و الافاضل مجموعه‌ای کهن است دربرگیرنده دو رساله منثور، یکی فراق‌نامه و دیگری داستان پیل و چکاو، همراه با نصوص ۴۹۷ نامه، مثال، منشور، حکم، محضر، فرمان، عهدنامه، صیغ عقود و‌ نمونه‌های ترسلی در موضوعات مختلف از سده‌های ششم و هفتم هجری که هر یک از اجزای آن فوائد تاریخی و ادبی بسیار دارد. اسنادی که در این مجموعه آمده است هم برای بررسی‌های مربوط به جغرافیای تاریخی قلمرو عراق عجم، اصفهان و حوالی آن مفید است، هم زوایای تاریکی از تاریخ آن روزگار را روشن می‌سازد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.