الملخص فی اللغه

الملخص فی اللغه

تصحیح و تحقیق غلامرضا دادخواه، عباس گودرزنیا

الملخص فی اللغه نوشته حمد بن احمد بن حسین بادی مشهور به کافی، از کهن‌ترین فرهنگ‌های عربی به فارسی است که واژه‌ها و ترکیبات فارسی کمیاب و نایاب فراوانی را دربردارد و به همین جهت برای پژوهشگران بسیار مهم است.
ویژگی‌های زبانی این کتاب که گویا در حدود سده ششم هجری نگاشته شده، به گویش‌های مرکزی ایران نزدیک است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.