باستان‌شناسی گیلان

باستان‌شناسی گیلان

غنای فرهنگی و تاریخی و پراکندگی آثار باستانی گیلان باعث شده هنوز بسیاری از نقاط و زوایای آن ناشناخته بماند. در این کتاب بسیاری از آثار تاریخی گیلان مانند قلعه‌ها، معابد، مساجد، امامزاده‌ها، آتشکده‌ها، راه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، غارها، کاخ‌ها، برج‌ها و گورستان‌ها شناسایی و بررسی شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.