بحر الانساب

بحر الانساب

مقدمه، تصحیح و تعلیقات رضا غوریانی

کتاب بحرالانساب از جمله آثار خاندانی شیخ جام (ژنده پیل) است که محمد حکیم جامی نامقی آن را در سال ۱۰۳۴ ق. درباره شیخ جام، اولاد احفاد وی تا قرن یازدهم نگاشته است. این اثر که برای نخستین بار انتشار می‌یابد گستردگی خاندان شیخ جام و تاثیر و نفوذ آنها را در طول چند قرن نشان می‌دهد. مصحح کتاب، در مقدمه خود، نویسنده و اثر او را معرفی نموده و تعلیقات و حواشی سودمندی بر آن افزوده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.