بهجت‌افزا

بهجت‌افزا

تصحیح و تحقیق دکتر امید سروری گلپایگانی

بهجت‌افزا داستان عاشقانه‌ای به‌یادگارمانده از دوره صفوی و حکایت عشق تاجری جوان به نام بدیع‌الزمان به پریزاد، دختر خاقان چین است. بدیع‌الزمان قصد دارد برای تجارت به بغداد سفر کند. او در حدود سبزوار با پیری که به‌تازگی از سفر چین بازگشته روبه‌رو می‌شود و با شنیدن اوصاف دختر خاقان از آن پیر، نادیده دل به شاهزاده می‌بندد و راهی چین می‌شود.
محمدمهدی چرپادقانی (م بعد از ۱۰۵۲ق)، از منشیان دربار شاه عباس اول و شاه سلطان صفی، این داستان را بر اساس روایتی که خود از درویشی به نام بابا یوسف شوشتری شنیده به رشته تحریر درآورده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.