بوطیقا و سیاست در شاهنامه

بوطیقا و سیاست در شاهنامه

ترجمه فرهاد اصلانی و معصومه تقی‌پور

کتاب بوطیقا و سیاست در شاهنامه، برخی از جنبه‌های مطالعات غربیان را در باب شاهنامه که حماسه ملی ایران است به چالش می‌کشد و استدلال می‌کند که این مطالعات نه تنها از نظر شیوه کار ناقصند، بلکه اساسا معرف دلمشغولی‌ها و نگرانی‌های غربیان در مورد ایرانند، نه تحلیل شاهنامه. امیدسالار در این کتاب بررسی‌های غربی شاهنامه را در زمینه اصلی خودشان یعنی تضاد سیاسی میان ایران و آمریکا قرار می‌دهد و کتابی را که نماد هویت فرهنگی ایرانی است از جنبه‌هایی ورای تحلیل ادبی صرف بررسی می‌کند.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.