بیست‌و‌پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

بیست‌و‌پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

به کوشش قدرت‌الله پیشنماززاده

جستارهای این مجموعه در پنج بخش فراهم آمده و شامل پژوهش‌های تاریخی، معرفی چند کتاب و نسخه خطی و نیز دربردارنده متن چند رساله، وقفنامه و سند کهن از سده‌های نهم تا دوازدهم هجری است.
این جستارها که حاصل ژرف‌نگری مولف در منابع خطی گوناگون است، اطلاعات ارزشمندی را در مورد رجال سیاسی و علمی و اوضاع اجتماعی برخی شهرهای بزرگ ایران مانند اصفهان به‌ویژه در عصر صفوی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.