تاریخ صفویه به روایت سنگ‌نبشته‌ها

تاریخ صفویه به روایت سنگ‌نبشته‌ها

به اهتمام سید سعید میرمحمدصادق

این کتاب مجموعه‌ای است از متن بیش از یکصد سنگ‌نوشته حکومتی به زبان فارسی، غالبا از عصر صفوی، یعنی از قرن‌های نهم تا دوازدهم هجری. این سنگ‌نوشته‌ها که از منابع مختلف پراکنده به ترتیب تاریخی گردآوری شده‌‌اند، فرمان‌های حکومتی، وقف‌نامه یا یادبودند و به‌جهت تصویر دست اولی که از اوضاع اجتماعی و تعاملات حاکمیت با مردم در عصر صفوی به دست می‌دهند از منابع جانبی مهم برای مطالعه تاریخ آن دوران به شمار می‌آیند.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.