تحول در آداب کتابت و ترسل

تحول در آداب کتابت و ترسل

آداب، رسوم و باورهای رایج در میان کاتبان در بخشی از کتاب‌های «علم انشا» آمده است. رسائل، مکتوبات، منشات، ترسل، آیین و آداب کتابت عناوین کتاب‌هایی است که در ادوار مختلف تاریخی در این‌باره تالیف شده است. گردآوری این آداب می‌تواند به فهم و تفسیر بهتر نسخه‌های خطی، اسناد و کتیبه‌های تاریخی منجر شود و راه را برای انجام پژوهش‌های گسترده‌تر در حوزه تاریخ کتابت، نسخه‌شناسی و سندشناسی باز کند.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.