جامع‌ التمثیل

جامع‌ التمثیل

تصحیح و تحقیق محمدعلی اجتهادیان

جامع‌ التمثیل مجموعه‌ای است از امثال و حکایات و مواعظی که محمدعلی حبله‌رودی، در سده یازدهم در هند جمع‌آوری کرده است. در این کتاب بسیاری از جنبه‌های فرهنگ و عقاید مردمان آن دوران به چشم می‌آید. جامع‌ التمثیل – که طی سال‌های متمادی کتابی پرخواننده و مقبول طبع عامه مردم بوده و در دیده آنان از مهم‌ترین کتب در موعظه و اخلاق به شمار می‌آمده است – به روزگاران، دچار تغییرات فراوان شده است. چاپ حاضر از روی نسخه‌ای است که به گمان مصحح، نزدیک‌ترین صورت به تالیف حبله‌رودی است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.