جامع‌العلوم (ستینی)

جامع‌العلوم (ستینی)

تصحیح و تحقیق سید علی آل‌داود

جامع‌العلوم اثر فخرالدین رازی، دانشمند بسیاردان ایران در سده ششم هجری است. این کتاب در شمار نخستین دانشنامه‌هایی است که به زبان فارسی تالیف شده است و در آن در باب شصت علم از علوم رایج و غیررایج روزگار مولف با نظمی دقیق سخن رفته است. تدوین نخست این اثر شامل چهل علم بوده و سپس رازی به تکمیل آن همت گماشته و بیست علم دیگر بر آن افزوده است؛ از این رو به «ستینی» نیز شهرت یافته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.