جامع الصنایع و الاوزان

جامع الصنایع و الاوزان

تصحیح و تحقیق زینب صادقی‌نژاد

جامع الصنایع و الاوزان کتابی است که سیف جام هروی بین سال‌های ۷۷۰ تا ۷۷۸ق در شبه‌قاره هند، در موضوع علوم بلاغی، صناعات ادبی و وزن شعر تالیف کرده است. از بین ویژگی‌های این کتاب می‌توان به نظریات و ملاحظات خاص مولف در باب نقد ادبی، سبک‌شناسی و تقسیم‌بندی شاعران از نظر شیوۀ شاعری و طرز شعر آنها، و حتی چگونگی به‌کارگیری لغات در شعر اشاره کرد که بر اهمیت و لزوم توجه بیشتر به این متن کهن افزوده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.