جستارهایی درباره سندشناسی دوره مغول

جستارهایی درباره سندشناسی دوره مغول

زیرنظر عمادالدین شیخ‌الحکمایی
مترجمان: رامینا رضوان – آزاده فکرآزاد
ویراستاران: سانائه تاکاگی – ریوکو واتابه

مقالاتی که در این کتاب ارائه می‌شود بخشی از نتایج فعالیت‌های یک کارگروه پژوهشی بین‌المللی است که بر اسناد چندزبانه موجود در موزه ملی ایران متمرکز شده است. این مقالات با توجه به پژوهش‌های اندک در حوزه سندشناسی دوره مغول می‌تواند نمونه‌ای برای توجه و توسعه پژوهش‌های تخصصی بر اسناد این دوره باشد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.