جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی

جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی

سی‌وهفت جستار که در این مجموعه عرضه می‌شود تعدادی از مقاله‌های پژوهشی محمود امیدسالار است در قلمرو شاهنامه‌شناسی و دیگر مباحث ادبی زبان فارسی که پیشتر در میان سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸ در مجله ایرانشناسی انتشار یافته است. کتاب حاضر در دو بخش تدوین یافته است: بخش اول مقالاتی است که به فردوسی و شاهنامه اختصاص دارد. دومین بخش مقالات مرتبط به مباحث ادبی و چند نقد پژوهشی و تصحیح لغوی کتب مهم است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.