جغرافیای اداری ایران باستان

جغرافیای اداری ایران باستان

گردآوری و ترجمه همایون صنعتی‌زاده

کتاب حاضر مجموعه جستارهایی است از محققان و دانشمندان مختلف در جغرافیای اداری ایران باستان که در چهار بخش هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان گرد آورده شده است.
هر بخش از این کتاب حاوی چند پیوست سودمند در ترجمه سنگ‌نبشته‌ها و معرفی ایالات، شهرستان‌ها و منزلگاه‌های ایران باستان است که از منابع گوناگون گزینش شده و اینک در این کتاب در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار می‌گیرد.

از گنجینه بخششی دکتر منوچهر ستوده

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.