جغرافیای استرابو

جغرافیای استرابو

ترجمه همایون صنعتی‌زاده

استرابو (۶۴ پیش از میلاد – ۲۴ پس از میلاد) تاریخ‌نگار و جغرافیانویس مشهور یونانی اثر معروف خویش را در اصل به هفده کتاب تقسیم کرده و در آنها وصف ممالک اروپا، آسیا، مصر و لیبی را آورده است. تنها بخشهایی از جغرافیای استرابو به ایران مربوط می‌شود. کتاب حاضر ترجمه بخشهایی است که به نحوی با قلمرو ایران در روزگاران هخامنشی مرتبط است. این کتاب جز آنکه ما را به خوبی با جغرافیای ایران عصر باستانی آشنایی می‌دهد، گوشه‌ای از نگرش فلسفی یونان قدیم را نسبت به هماوردان و همروزگاران خود می‌نمایاند.

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.