جغرافیای تاریخی خوارزم

جغرافیای تاریخی خوارزم

کتاب حاضر تحقیقی است درباره منطقه خوارزم که بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مختلف گردآوری شده است.
مولف نخست خوارزم، مراکز آن در ادوار مختلف و نیز چهل شهر و آبادی بزرگ این ولایت را معرفی نموده و در ادامه فصلی به رود جیحون و مواضع جغرافیایی مرتبط با آن اختصاص داده است. ولایات و بیابان‌های همجوار خوارزم و شاهراه‌های آن دو مبحث بعدی هستند که مؤلف به آن پرداخته و در پایان نیز فرهنگی از اعلام جغرافیایی خوارزم در اختیار خوانندگان قرار داده است.

از گنجینه بخششی دکتر منوچهر ستوده

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.