جغرافیای حافظ ابرو (دوره ۲ جلدی)

جغرافیای حافظ ابرو (دوره ۲ جلدی)

مقدمه و تصحیح: سید علی آل داود

جغرافیای حافظ ابرو از آثار گرانقدر تاریخ‌نگار و جغرافی‌نویس برجسته اواخر قرن هشتم و اوائل قرن نهم هجری، شهاب‌الدین عبدالله حافظ ابرو است. این اثر مشتمل بر جغرافیای سراسر جهان شناخته‌شده آن عصر است. این کتاب حاوی دو مجلد است: جلد اول جغرافیای عمومی جهان به‌ویژه ایالت‌های فارس، کرمان و خوزستان است که پیشتر به طبع رسیده؛ جلد دوم که اکنون خوانندگان در دست دارند و از اهمیت بیشتری هم برخوردار است، جغرافیای خراسان بزرگ است و مخصوصا از این حیث که مولف خود از اهالی خواف و ساکن در هرات بوده آگاهی‌های ارزنده‌ای از این مناطق در بر دارد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.