جنگنامه رستم و زنون

جنگنامه رستم و زنون

به‌ کوشش دکتر آرش اکبری مفاخر

رستم و زنون سومین داستان از منظومه گورانی هفت لشکر یا به تعبیری شاهنامه کردی است. مصحح و مولف کتاب حاضر، پس از توصیف هفت لشکر گورانی، پیوند آن با طومارهای نقالی، معرفی روایت‌ها و نسخ خطی جنگنامه رستم و زنون و بالاخره ذکر خلاصه داستان و بررسی ساختار آن در مقدمه، متن گورانی داستان را بر اساس یکی از نسخ خطی تصحیح، آوانویسی و ترجمه کرده و تعلیقات مفصلی بر آن فزوده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.