حیات‌النفوس

حیات‌النفوس

به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه

کتاب حاضر از نخستین تالیفات بازمانده فلسفی به زبان فارسی است که نویسنده آن را میان سال‌های ۶۷۳ تا ۶۸۷ هجری به نام یوسف‌شاه پسر الب‌ارسلان ارغون در سه فن منطق، علم طبیعی و علم الهی به رشته تحریر در آورده است. ریزی در نگارش دو فن نخست متاثر از روش فیلسوفان مشائی بوده، اما فن علم الهی را به روش اشراقی نگاشته است. این اثر نمایاننده توانایی زبان فارسی در انتقال مفاهیم فلسفی است.

به‌ زودی توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر می‌شود

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.