حیات النفوس

حیات النفوس

به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه

حیات النفوس از نخستین تالیفات بازمانده فلسفی به زبان فارسی است که نویسنده آن را میان سال‌های ۶۷۳ تا ۶۷۸ هجری به نام یوسف‌شاه پسر الب‌ارسلان ارغون در سه فن منطق، علم طبیعی و علم الهی به رشته تحریر درآورده است. ریزی در نگارش دو فن نخست متاثر از روش فیلسوفان مشائی بوده، اما فن علم الهی را به روش اشراقی نگاشته است. این اثر نمایاننده توانایی‌های زبان فارسی در انتقال مفاهیم فلسفی است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.