دارالضرب‌های ایران در دوره اسلامی

دارالضرب‌های ایران در دوره اسلامی

دارالضرب‌های ایران در دوره اسلامی پژوهشی است در معرفی دارالضرب‌هایی که سلسله‌های اسلامی (از بنی‌امیه تا قاجار) در آنجا سکه زده‌اند.
مولف در این کتاب پس از ارائه مطالبی دربارۀ پیشینه ضرب مسکوکات در ایران و چگونگی آن، به‌طور الفبایی به معرفی دارالضرب‌های دوره اسلامی پرداخته است و ذیل هر مدخل سلسله‌هایی را که در هر دارالضرب سکه زده‌اند ذکر کرده، شرح مختصری از تاریخ آن شهر، عمدتا بر اساس متون کهن و منابع سکه‌شناختی، به دست داده است.

از گنجینه بخششی دکتر منوچهر ستوده

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.