دیوان قبولی

دیوان قبولی

تصحیح و تحقیق یحیی خان‌محمد آذری

قبولی (زاده ۸۴۱ق) از شاعران ساکن عثمانی در عهد سلطان محمد فاتح است. او دیوان اشعار خود را در ۸۸۰ق به نام آن پادشاه گرد آورد و به وی تقدیم کرد.
کلیات اشعار قبولی که شامل سروده‌هایی در قالب‌های قصیده، غزل، قطعه، رباعی و نیز دربردارنده چند غزل ترکی و اشعاری در هزل است، در کنار فواید زبانی، حاوی اطلاعاتی سودمند درباره فتوحات سلطان محمد و تاریخ اجتماعی عصر اوست.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.