رساله پیروزی و مقاله نوروزی

رساله پیروزی و مقاله نوروزی

تحقیق و تصحیح دکتر بهروز ایمانی

رساله پیروزی و مقاله نوروزی کهن‌ترین شرح پارسی قصیده بدایع‌ الاسحار فی صنایع‌ الاشعار قوامی مطرزی گنجوی (سده ۶ق) در علم بدیع است که به قلم نجاتی نیشابوری (سده ۸ق) رقم خورده است. نجاتی ابتدا بیت یا ابیاتی از قصیده را در ذکر یک صنعت آورده و سپس به تبیین و شرح آن پرداخته است.
این اثر اطلاعات جدیدی از احوال شارح و نمونه‌هایی از اشعار او در اختیار می‌گذارد و شاعرانی ناشناخته مانند شمس‌الدین اسفراینی و فخرالدین محمود زرجانی نیشابوری را معرفی و ابیاتی از آنها عرضه می‌کند. همچنین ابیاتی تازه‌یاب از شاعرانی همچون عنصری و رضی‌الدین نیشابوری در این رساله ثبت شده که در دیوان آنها نیست.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.