روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد اول)

روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد اول)

به کوشش مجید عبدامین

روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه از ربیع‌الاول ۱۲۸۳ تا جمادی‌الثانی ۱۲۸۴ق. به انضمام سفرنامه اول خراسان برای نخستین بار در کتاب حاضر انتشار می‌یابد.
بخش نخست و آغازین به شرح و بیان برخی امور مملکتی و مسائل روزمره و گردش‌های چند روزه در اطراف طهران اختصاص دارد. بخش میانی شامل شرح کامل سفر اول خراسان است و کتاب با شرح مختصری از تغییر و تحولات پایتخت به پایان می‌رسد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.