روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (جلد نهم)

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (جلد نهم)

به کوشش مجید عبدامین

این مجلد از روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه به گزارش وقایع پس از بازگشت شاه از سفر اول فرنگ اختصاص دارد. کتاب با شرحی مفصل از افتتاح تکیه دولتی و اجرای مراسم مذهبی آغاز شده و سپس گزارش شکار و گشت‌وگذار در اطراف و اکناف شهر طهران آمده است. آنگاه به سفر ییلاقی لار و سفر به کرانه‌های دریای خزر پرداخته شده و پس از آن مجددا گزارشی مفصل از وقایع روزانه از قبیل عزل و نصب‌های دولتی در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.