روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد دوم)

روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد دوم)

کتاب حاضر که برای نخستین بار انتشار می‌یابد، مجلدی دیگر است از خاطرات روزانه مهم‌ترین پادشاه قاجار، ناصرالدین‌شاه که از رجب ۱۲۸۴ق. تا صفر ۱۲۸۷ق. را در بر می‌گیرد.
در این کتاب علاوه بر شرح کاملی از سفرنامه‌های قم، لار، کجور و گیلان به قلم شخص ناصرالدین‌شاه، شرح وقایع روزانه از قبیل عزل و نصب‌های دولتی، موضوعات مربوط به شکار و تفرج در مناطق اطراف طهران، گزارشات اقلیمی و غیره آمده است. طبعا از خلال این گزارش‌ها، اطلاعات ناب و دست اولی در اختیار پژوهشگران، مخصوصا در حوزه تاریخ معاصر قرار خواهد گرفت.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.