روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد چهارم)

روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد چهارم)

به کوشش مجید عبدامین و نسرین خلیلی

در این مجلد از روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه، علاوه بر شرح مفصلی از وقایع روزانه از قبیل شکار و تفرج‌های شاهانه، شرح مسافرت به لار، شهرستانک و کلاردشت، به بسیاری از گزارش‌های دست اول مملکتی و اجتماعی از قبیل عزل و نصب‌های دولتی و اوضاع اجتماعی و آب و هوایی نیز پرداخته شده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این کتاب، وقایع مربوط به انتشار شب‌نامه‌های ضد حکومتی و اتفاقات منتج از این اعمال است که می‌توان آن را پیش زمینه‌ای برای وقایع رژی تنباکو دانست. اهمیت این گزارش‌ها دو چندان می‌شود، هنگامی که این وقایع از زاویه دید شخص اول مملکت نگریسته شود.

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.