ریاض الفردوس خانی

ریاض الفردوس خانی

به کوشش ایرج افشار، فرشته صرافان

ریاض الفردوس خانی از جمله تواریخ عمومی ایران است که محمدمیرک بن مسعود حسینی منشی آن را در ۱۰۸۲ق تالیف و به شمس‌الدوله محمدزمان خان بیگلربیگی کهگیلویه اهدا کرده است.
بخش اعظم این کتاب به تاریخ فارس، کهگیلویه و خوزستان اختصاص یافته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.