سخنوری

سخنوری

تصحیح و تحقیق مهران افشاری

سخنوری عنوان مراسم مشاعره درویشان طریقت عجم بود که در ماه‌های محرم و صفر و شبهای ماه رمضان در بسیاری از تکیه‌ها و قهوه‌خانه‌های ایران برگزار می‌شد. این گروه که سخنور نامیده می‌شدند ضمن درویشی همه از کسبه بازار و پیشه‌وران بودند.
کتاب حاضر متن شعرها و گفتگوهای مراسم سخنوری را از دو نسخه خطی متعلق به دوره قاجار ارائه می‌کند. مصحح دو نسخه خطی را به دقت تصحیح کرده و مصطلحات و تعبیرات خاص آنها را توضیح داده است و در مقدمه پیشینه این مراسم را بررسی کرده و پیوستگی تاریخی سخنوری را با آیین فتوت یا همان جوانمردی شرح داده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.