سفینه ترمد

سفینه ترمد

تصحیح: امید سروری با همکاری سید باقر ابطحی

سفینه ترمد مجموعه‌ای معتبر و ارزشمند است که محمد بن یغمور در حدود سده ۸ق از میان اشعار ۱۱۵ شاعر متقدم در موضوعات متنوع تدوین کرده است. این سفینه در شهر ترمد تدوین شده و تنها یک نسخه دارد که آن نیز در همان حدود سده ۸ق کتابت شده و تصحیح پیش رو بر اساس آن صورت گرفته است. در سفینه ترمد نام برخی از شاعران آمده که در منابع دیگر ذکری از آنها نیست و طبعا اشعارشان هم نویافته است. همچنین از شعرای مشهور نیز اشعار و ابیاتی نویافته ثبت شده که در دیوان چاپی آنها نیست. از دیگر ویژگی‌های مهم این سفینه، وجود ضبط‌های خوب و مهمی است که در دواوین چاپ شده این شاعران وجود ندارد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.