سه سفرنامه

سه سفرنامه

ترجمه و تحقیق دکتر حسن جوادی و ویلم فلور

‌کتاب حاضر مجموعه‌ای است از سه سفرنامه‌ از اسپانیا، پرتغال و ایتالیا و دو شرح درباره سفرنامه‌های ایتالیایی، اسپانیولی و پرتغالی مربوط به ایران از زمان اوزون حسن تا روزگار شاه طهماسب صفوی. البته سفرنامه رابی بنیامین تطیلی خیلی قدیمی‌تر و از اواخر قرن دوازدهم میلادی و همزمان با سلطنت سلطان سنجر سلجوقی است. شرحی که سیاحان اروپایی از وضعیت ایران و رفتار شاهان و مردم می‌دهند از هر حیث ارزشمندی دارد و برای ما در کمال اهمیت است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.