سه سفرنامه

سه سفرنامه

ترجمه و تحقیق دکتر حسن جوادی و ویلم فلور

با دو شرح درباره سفرنامه های اسپانیولی، پرتغالی و ایتالیا

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.