سیاست اروپا در ایران

سیاست اروپا در ایران

ترجمه دکتر سید ضیاء‌الدین دهشیری

سیاست اروپا در ایران پژوهشی است در تاریخ دیپلماسی و روابط سیاسی دولت‌های اروپایی روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان با ایران که در دو بخش عمده «سیاست روسیه» و «سیاست انگلیس» تدوین یافته است.
این کتاب در اصل رساله دکتری دکتر محمود افشار در رشته علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه لوزان سوئیس بوده که به زبان فرانسوی نگارش یافته و پس از ترجمه، نوشته‌هایی به قلم مؤلف و دیگران به آن افزوده شده است. نویسنده در این کتاب با اشاره به پیشینه رقابت قدرت‌های اروپایی در ایران برای دست‌یابی به منافع اقتصادی و سیاسی به انتقاد از سیاست‌های استعماری آنان پرداخته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.