شاهنامه و فرهنگ ایران

شاهنامه و فرهنگ ایران

ترجمه فرهاد اصلانی و معصومه تقی‌پور

این کتاب در بردارنده ۶۵ مقاله است که استاد جلال خالقی مطلق در گذر سالها برای دانشنامه ایرانیکا، چاپ نیویورک، که به سرپرستی استاد احسان یارشاطر به زبان انگلیسی انتشار یافته و می‌یابد، نوشته است. بخش مهمی از این مقالات، مربوط به حوزه شاهنامه‌پژوهشی است. به طور دقیق‌تر ۴۳ مقاله مرتبط با شاهنامه و ۲۲ مقاله در باب سایر موضوعات ایرانشناسی از قبیل تاریخ و ادبیات و فرهنگ ایران است. به همین دلیل مجموعه مقالات در این کتاب به دو بخش تقسیم شده است: بخش نخست شامل مقالات مرتبط با شاهنامه و بخش دوم مقالاتی در باب فرهنگ ایران.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.