شعوبیه

شعوبیه

پیدایش و اهمیت آن در سده‌های نخستین اسلامی

نهضت شعوبیه بی‌‌تردید یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین جنبش‌های فرهنگی – سیاسی در آغاز تاریخ اسلامی است؛ ازاین‌رو پژوهش دربارۀ این نهضت از دیرباز نظر پژوهندگان را به خود معطوف داشته است‌. کتاب حاضر بر اساس منابع دست اول به بررسی زندگینامه و کارنامه مهم‌ترین نمایندگان این نهضت و گرایش‌های دینی، علمی، ادبی و سیاسی آنها پرداخته است.
روابط این گروه با یکدیگر و با دستگاه خلافت، یکی دیگر از موضوعات این پژوهش است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.