ضرب‌المثلهای دری افغانستان

ضرب‌المثلهای دری افغانستان

گردآوری دکتر عنایت الله شهرانی

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.