ضرب‌المثل‌های دری افغانستان

ضرب‌المثل‌های دری افغانستان

گردآوری عنایت‌الله شهرانی

این کتاب مجموعه‌ای است از بیش از هشت‌هزار ضرب‌المثل و تعبیر و جملات حکمت‌آمیز و کنایی به زبان فارسی که در میان افغانستانی‌ها مصطلح و رایج است و طبعا برای تمام فارسی‌زبانان مفید خواهد بود. ضرب‌المثل‌هایی که در این کتاب آمده هم از منابع شفاهی گردآوری شده و هم با مهم‌ترین ماخذ مکتوب مقابله و مقایسه گردیده است و بعضی از آنها امروز فقط در برخی لهجه‌های محلی باقی مانده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.