قراختاییان از آغاز تا فرجام

قراختاییان از آغاز تا فرجام

این کتاب پژوهشی است در تاریخ قراختاییان که نویسندگان در آن پس از معرفی این دودمان و اشاره به سابقه تاریخی آنان در سرزمین‌های چین و ترکستان شرقی و قدرت یافتنشان در ماوراء‌النهر، به نحوه تشکیل حکومت این خاندان در کرمان پرداخته و تاریخ سیاسی آنها را تا زمان زوال قدرت ایشان در اوایل قرن هشتم هجری قمری بررسیده‌اند.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.